A Classic House with a Contemporary Edge – Homify

Een klassiek huis met een eigentijds randje

In many new housing developments you regularly see houses built in a classical way. A facade with columns, a symmetrical whole and authentic-looking windows and frames. But often you see that in addition to a healthy dose of classic and often rural inspiration, a modern and contemporary edge even missing. The London Architects from Des Ewing Residential Architects have created such a design and we can go and see the very fine performance of their work. For anyone who wants to build such a house, an ideal source of inspiration.

In veel nieuwbouwwijken kom je regelmatig huizen tegen die op een klassieke manier zijn gebouwd. Een voorgevel met zuilen, een symmetrisch geheel en authentiek aandoende ramen en kozijnen. Maar vaak zie je dat naast een flinke dosis klassieke, en vaak ook landelijke inspiratie, een modern en eigentijds randje ook niet ontbreekt. De Londense experts van Des Ewing Residential Architects hebben zo’n ontwerp gemaakt en wij kunnen de zeer fraaie uitvoering van hun werk gaan bekijken. Voor iedereen die graag een dergelijk huis wil laten bouwen, een ideale inspiratiebron.

1

We were all about symmetry in the design of the facade of a classical-inspired home. That symmetry you see is very beautiful here. And the aforementioned columns are not lacking. In addition to a stylish whole, it also makes for a very chic look. A beautiful hanging lantern and two great trees make the reception complete. With such a beautiful front door the rest can hardly more off putting!

We hadden het net al over symmetrie in het ontwerp van de voorgevel van een klassiek geïnspireerd huis. Die symmetrie zie je hier heel erg mooi. En ook de genoemde zuilen ontbreken niet. Naast een stijlvol geheel, zorgt het ook voor een hele chique uitstraling. Een mooie hangende lantaarn en twee leuke boompjes maken de ontvangst compleet. En met zo’n mooie voordeur kan de rest ook haast niet meer tegenvallen!

2

This chic you can again see very well here. Furthermore, it is noticeable that this is a very spacious home. A delightful detached entirely in a rural setting. Truly a home to enjoy. But the interior also lets you see all the nice things. Let’s quickly take a look there!

Dat chique hebben we net al benoemd en dat kun je hier weer heel erg goed zien. Verder valt ook op dat dit een zeer ruime woning is. Een heerlijk vrijstaand geheel in een landelijke omgeving. Echt een huis om van te genieten. Maar het interieur laat je ook hele leuke dingen zien. Laten we snel daar eens een kijkje nemen!

3

In this fantastic hall you do really go back in time. It seems like you really are in an old house! And that fits very well in this house. After the classic look from the front this will continue magnificent. In particular, the staircase is such a wonderful element that you almost start watering. The other furnishings and accessories should also conserves confidence.

Deze fantastische hal doet je echt terug gaan in de tijd. Het lijkt net alsof je echt in een oud huis bent! En dat past ook heel erg goed bij deze woning. Na de klassieke uitstraling aan de voorkant wordt dit beeld schitterend voortgezet. Vooral de trap is zo’n prachtig element waar je bijna van begint te watertanden. De andere aankleding en accessoires mogen er trouwens ook gerust zijn.

4

The living room where the kitchen, dining and living room are housed, shows a slightly different picture than you might expect. Though: we had you prepared for a contemporary edge! And you can see here. A rustic whole dotted with some modern touches. Contemporary comfort is paramount. As for the kitchen, we are mainly a fan of the fun bar. What a lovely place to sit.

De leefruimte waarin de keuken, eetkamer en een woonkamer zijn ondergebracht, laat een iets ander beeld zien dan je misschien zou verwachten. Alhoewel: we hadden je al op een eigentijds randje voorbereid! En dat zie je hier. Een rustiek geheel met her en der wat moderne trekjes. Hedendaags comfort staat daarbij voorop. En wat de keuken betreft zijn we vooral fan van de leuke bar. Wat een heerlijke plek om lekker te kunnen zitten.

5

The master bedroom is a great example of an inspiring bedroom. The classic splash here and there. Especially the lovely side tables show that here is working with a lot of details. But some subtle modern elements, such as lamps and the sliding door to the outside, leave again the contemporary come forward.

De ‘master bedroom’ is een prachtig voorbeeld van een inspirerende slaapkamer. Het klassieke spat hier weer bijna van het scherm af. Vooral de mooie lijsten aan het plafond laten zien dat hier met heel veel details is gewerkt. Maar wat subtiele moderne elementen, zoals de lampen en de schuifdeur naar buiten, laten ook weer het eigentijdse naar voren komen.

6

Apart from the magnificent ceiling, classic in the nursery is omitted. And that is of course also because it must be above all a welcoming place. Primarily a place for the kids to be able to rest well, but also the ideal children’s play area.. You bet that the children like to use this fun room.

Afgezien van het prachtige plafond, is het klassieke in de kinderkamer achterwege gelaten. En dat mag natuurlijk ook wel, want dit moet vooral een gezellige plek zijn. In de eerste plaats een plek voor de kinderen om goed uit te kunnen rusten, maar daarnaast ook de ideale speelplek. Reken maar dat de kinderen graag gebruik maken van deze leuke kamer.

7

We can not escape to but to continue with terms like fantastic, cosy and inspiring. What this beautiful bathroom yet again you see in the picture? A generous portion classical inspiration contrasts nicely with a modern and sleek glass shower. But the roll top bath has to be our favourite. You could spend all day staying in this bathroom. And that goes for the whole house: a wonderful place to live.

We ontkomen er niet aan om maar door te blijven gaan met termen als fantastisch, gezellig en inspirerend. Wat deze prachtige badkamer is toch ook weer een plaatje om te zien? Een flinke portie klassieke inspiratie vormt een mooi contrast met een moderne en strakke glazen douchecabine. Maar het bad op pootjes is toch wel onze favoriet. Je zou de hele dag wel in deze badkamer willen blijven. En dat geldt voor het gehele huis: een heerlijke plek om te leven.

This article was featured on Homify. Written by Johan Van Dijk.

Article originally written in Dutch.

Vernacular farm dwelling

On site early this morning and we are extremely happy to see that everything is coming together nicely. The slate roof is going on as we speak, finally making it water proof in this unpredictable weather! This traditional, simplistic, classic farm house is set in the countryside of Armagh and overlooks a tranquil lake. An idyllic setting to surround your dream home.

armaugh 5

Armaugh 2 armaugh 4

Luxury property show ft Des Ewing.

Make sure you get your hands on this year’s “Luxury Property Show” magazine. Des Ewing and a range of his luxury, award winning properties from around the country have been featured multiple times through out this year’s issue. It features information about the birth of the company and explains how the business has got to where it is now.

A MUST READ!

luxury property show magazine advert

Ireland’s home interiors & living magazine.

Look out for us in the March addition of “Ireland’s Home Interiors & Living” Magazine!

Pre order your copy HERE! and be the first to see the latest interior and architectural designs, that are a MUST this year.

IMG_20150127_140844

 

Brochure editing – London Ready.

New mini “Des Ewing” Brochure, in production ready for our flying visit to London next week!

If you haven’t already Download “The Des Ewing Book” HERE. And Browse at your leisure.

london brouchure

Houzz – Des Ewing.

It’s a New Year, and we have a new and improved Houzz Website.

Check out our new and improved “Des Ewing Residential Architects” Website within the Houzz network. It’s clearer, slicker and has all the information and images you need just in case you are thinking of starting a fresh start in that Dream Home you always wanted.

Click HERE or on the image below, and browse at your pleasure. This new website is now easy to view via your tablet or smart phone, making it accessible even on the go.

houzz